Obecní úřad

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název: Obec Husí Lhota

Důvod a způsob založení:
Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ze dne 12.4.2000 v platném znění, zákon můžete stáhnout zde

Organizační struktura: více zde

Kontaktní informace:
Obecní úřad Husí Lhota
Husí Lhota č.p. 31
Tel.: 326 397 321
E-mail: obecni.urad@husi-lhota.cz


Bankovní spojení:
název banky: Komerční banka Mladá Boleslav; číslo účtu: 37926-181; kód banky: 0100
- bezhotovostně na BÚ
- v hotovosti v kanceláři OÚ

IČO: 00876241

DIČ: obec není plátcem DPH

Rozpočet: rozpočty obce naleznete zde

Kde získat informace:
- ústní dotaz na Obecním úřadě
- písemný dotaz: na adrese Obecního úřadu; pomocí mailu: obecni.urad@husi-lhota.cz
- e-podatelna na www.husi-lhota.cz

Kde lze podat stížnost nebo žádost:
- na Obecním úřadě

Opravné prostředky:
- Proti rozhodnutí obecního úřadu je možno podat odvolání. Odvolání se podává písemně, do 15 dnů ode dne jeho oznámení (ve smyslu poučení uvedeného v rozhodnutí). Odvolacím orgánem je zpravidla Krajský úřad Středočeského kraje, pokud ze zvláštní právní úpravy nevyplývá, že odvolacím orgánem je specializovaný orgán státní správy. Odvolání se podává prostřednictvím Obecního úřadu. Z odvolání musí být patrno v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Formuláře: nemáme

Řešení složitých životních situací:
- projednáním na OÚ
- Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor sociálních věcí, Staroměstské náměstí č.p. 69 a č.p. 70; Více zde

Nejdůležitější předpisy: naleznete zde

Sazebník za poskytování informací:
- bezplatně na Obecním úřadě

Výroční zprávy: výroční zprávy jsou zde

Seznam organizací:
- Příspěvkové organizace obce:
Místní lidová knihovna Husí Lhota
Sbor dobrovolných hasičů


Poloha obce
Náhodný obrázek
Obec - 5
Husí Lhota
zobrazení: 2485
známka: 0
Návštěvnost

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz