|0-15|15-23|
Hasiči

Hasičská soutěž v Husí Lhotě 17.5. 2008

Dne 17.5. 2008 zorganizovalo sdružení SHD Husí Lhota spolu s OÚ Husí Lhota po 28 letech prověřovací okskové cvičení.

vce...


Hasiči

Brigáda v objektu požární zbrojnice

vce...


Hasiči

Výroční schůze SDH Husí Lhota 2008

vce...


Hasiči

Historie a současnost SDH část 4.

2001
Renovace požárního výsuvného žebříku
realizoval: Václav Tichý

Zhotovení aktualizovaného požárního plánu obce, vypracoval: Výtvar Luboš

Oprava zábradlí kolem požární nádrže - akce byla z důvodu tradičního nezájmu členů SDH nedokončena. 

Výroba specielní zásahové „kárky“ pro potřeby likvidace požáru na území obce, výbava kárky dovoluje za jakéhokoliv počasí bez ohledu na dostupnost přepravní techniky zásah proti požáru na celém území obce. Vybavení kárka: napojení na hydrant, klíč na hydrant, 3x hadice „B“, 4x hadice „C“, rozdělovač, přechodka „BC“, 2x proudnice, 1x klíč na hadice, 2 páry pracovních rukavic, 1x ochranný štít, 4x ochranná přilba, 1x požární sekyrka, 1 přenosný hasící přístroj práškový 2 Kg. Výrobu a vybavení „kárky“ zajistili: Výtvar Luboš a Martin Kryštofek.

vce...


Hasiči

Historie a současnost SDH část 3.

1980
První a asi nadlouho jediná požární soutěž konaná v Husí Lhotě. Zvítězilo pořádající SDH Husí Lhota ve složení: Šrajer Zdeněk, Kaska Josef, Kaska Zdeněk, Štěpánek Václav, Jaroš Břetislav, Vocásek Slavomír, Čejka Josef, Holub Václav. Rozhodčí za 
SDH Husí Lhota : Tichý Václav

Hasiči

Družstvo ve stejném složení vyhrálo i následnou požární soutěž ve Březně.

vce...


Hasiči

Historie a současnost SDH část 2.

1934
Požár stohu pana Josefa Šrajera ( velitel dobrovolných hasičů ), požár byl úmyslně založen neznámým pachatelem . Stoh byl hašen ručními stříkačkami. Na pomoc přijeli dobrovolní hasiči z okolních obcí – Úhelnice, Násedlnice a Sukorad. Voda byla dopravována z rybníka, který se nachází v dolní části obce (nyní požární nádrž). Z něj byla voda dopravována postupně od jedné stříkačky ke druhé, až bylo s vodou možné hasit. Stoh se nacházel na pozemku pana Šrajera. V současné době stojí na tomto místě dům č.p. 51

vce...


Hasiči

Historie a současnost SDH část 1.

Myšlenka založit v Husí Lhotě sbor dobrovolných hasičů se datuje od roku 1901, kdy vyhořela usedlost čís. 10. a 9., tehdejší starosta obce Josef Tichý z č.p. 12 svolal na den 29. VII. 1901 schůzi občanstva, které jednomyslně odsouhlasilo založení sboru dobrovolných hasičů. Poté na další schůzi dne 8. VIII. 1901 se za členy přihlásilo 34 občanů a byl ustaven přípravný výbor. Do přípravného výboru byli zvoleni starosta Josef Tichý, Václav Jetel, Václav Rychlý, Čeněk Nohýnek a Hynek Šindlauer, správce školy. Výbor zadal stanovy, které byly schváleny dne 8. IX. 1901: postavit zdrojnici a zakoupil ruční stříkačku, té doby nejdokonalejšího typu od fy. A. Smekal v Praze za 1.920 korun. Na úhradu této kupní ceny daroval Josef Žák z č. p.16 170 korun a Václav Jetel z č. 23. zapůjčil 1.800 korun.

Dne 3. X. 1901 se konala ustavující valná hromada, která zvolila za starostu sboru Václava Rychlého, velitelem Čeňka Nohýnka, náměstkem velitele Hynka Šindlauera, do výboru Václava Jetela, Aloise Pokorného, Josefa Tichého a Josefa Žáka.

vce...


|0-15|15-23|

Poloha obce
Náhodný obrázek
Požární soutěž okrsku 17. května 2008 - 18
Požární soutěž okrsku 17. května 2008
zobrazení: 2224
známka: 0
Návštěvnost

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz