ARCHIV AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ

02.03.2020: Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 20.3.2020
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnic (pozvánka).

10.02.2020: Výroční schůze SDH Husí Lhota
Zveme členy SDH Husí Lhota na výroční schůzi, která se koná dne 14.2.2020 od 19:00 v budově obecního úřadu.

10.06.2019: Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 21.6.2019
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnic (pozvánka).

28.05.2019: 39. Sraz Lhot a Lehot

16.04.2019: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 26.4.2019
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnic (pozvánka).

28.03.2019: Výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku Oprava zvonice v obci Husí Lhota. (pozvánka).

27.11.2018: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 14.12.2018
od 18 hodin v budově hasičské zbrojnic (pozvánka).

14.06.2018: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 22.6.2018
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

23.05.2018: 38. Sraz Lhot a Lehot

SRAZ LHOT A LEHOT V DLOUHÉ LHOTĚ


38. Sraz Lhot a Lehot z celé České republiky a Slovenska se uskuteční 5. – 8. července 2018 v Dlouhé Lhotě na Mladoboleslavsku. Spolupořadatelem srazu je naše obec Husí Lhota.

Prvopočátky srazu Lhot a Lehot hledejme v Uhlířské Lhotě na Kolínsku, kde se konal sraz rodáků. V roce 1981 byli sezváni představitelé jednotlivých Lhot právě do Uhlířské Lhoty, kde se zúčastnila čtyřicítka Lhot. Byla tak odstartována tradice, která nyní trvá již 38 rok. Slovenské Lhoty se poprvé přidaly v roce 1985. První sraz na Slovensku byl o čtyři roky později. Rekord v účasti drží Dlouhá Lhota na okrese Mladá Boleslav. V roce 1986 přijelo na sraz 93 obcí. Další sraz se v naší obci konal v roce 1997.

V současné době se na území bývalého Československa nachází cca 360 obcí nesoucích pojmenování Lhota, Lhotka, Lhůta, Lhotice, Lehota, Lehotka.

Náš organizační tým intenzivně připravuje veškeré náležitosti ohledně letošního srazu. Podrobnější informace o programu srazu, časy a místa vystoupení účinkujících a bližší informace o průběhu srazu (program, vstupné, mapa srazu a další…) naleznete na odkazech níže.

22.03.2018: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 7. 4. 2018
od 18 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

08.01.2018: Výroční schůze SDH Husí Lhota
Zveme členy SDH Husí Lhota na výroční schůzi, která se koná dne 12.1.od 19:00 v budově požární zbrojnice.

07.12.2017: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 21. 12. 2017
od 18 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

14.09.2017: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 22. 9. 2017
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

12.05.2017: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 20. 5. 2017
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

24.04.2017: Pálení čarodějnic a stavění májky
Obec zve všechny na tradiční pálení čarodějnic a stavění májky dne 30.4.2017. Začátek akce v 18:00 zapálením ohně u požární nádrže a opékání buřtů pro děti . V cca 19:00 stavění májky. V cca 20:00 zapálení čarodějnic. Pivo na občerstvení zajištěno.

17.03.2017: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 24. 03. 2017
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

06.03.2017: Výroční schůze SDH Husí Lhota
Dne 10.3. se koná od 19:00 členská výroční schůze SDH Husí Lhota v budově obecního úřadu. Prosíme všechny členy o účast.

20.02.2017: SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ
V sobotu 25. 3. 2017 v 10:00 hodin bude v naší obci proveden sběr nebezpečného odpadu z domácností. Jedná se barvy a autobaterie, zpětný odběr elektrozařízení a olejů. Odebráno bude elektrozařízení - lednice, mrazničky, televizory, monitory, zářivky, rádia a vysavače ap. Nádoby obsahující barvy a oleje musí být uzavíratelné a nesmí jevit žádné známky úniku těchto odpadů. Elektrozařízení musí být kompletní, tj. nesmí z něho být demontované žádné součásti. Jiný odpad ani odpad od podnikatelských subjektů nebude odebrán. Odpad odevzdejte v sobotu 25. 3. 2017 od 9:45 do 10:00 hodin na ploše u hasičárny.

08.12.2016: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 16. 12. 2016
od 18 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

28.11.2016: Mikulášská nadílka
V neděli 4. prosince 2016 se od 16:00 hodin bude v budově obecního úřadu konat Mikulášská nadílka. Mikuláš přijde v 16:30 hodin. Všichni jste srdečně zváni. Rodiče, balíčky pro děti označte prosím celým jménem.

24.10.2016: Kontejner na objemný odpad
Od pátku 28. října do neděle 30. října 2016 bude na ploše před hasičskou zbrojnicí přistaven vanový kontejner na objemný odpad. Kontejner není v žádném případě určen pro odpad nebezpečný.

12.09.2016: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 30. 09. 2016
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

24.08.2016: Slavnostní odhalení obecního znaku a vlajky, rozloučení s prázninami
Obecní zastupitelstvo zve občany na slavnostní odhalení znaku a vlajky obce. Akce se uskuteční v pátek 26. srpna 2016 od 16:30 před obecním úřadem a potom se přemístíme k rybníku, kde bude připraveno občerstvení a bude se točit pivo. Akce bude také rozloučením se prázdninami pro naše děti.

27.06.2016: Kadeřnictví v Sukoradech opět otevřeno
Od pondělí 6.6 .2016 je opět v provozu kadeřnictví v Sukoradech. Otevírací doba: Každé pondělí od 14 hodin telefoní spojení : 721 000 152

22.06.2016: Slavnostní udělení znaku a vlajky obci Husí Lhota
Dne 22.6.2016 byl slavnostně udělen naší obci znak a vlajka v sále státních aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky předsedou poslanecké sněmovny panem Janem Hamáčkem.(listina).

02.06.2016: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 10. 6. 2016
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

26.04.2016: Sdělení HZS k pálení nejen čarodějnic

05.04.2016: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 15. 4. 2016
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

07.03.2016: Dne 11.3. se uskuteční výroční schůze SDH Husí Lhota
Místo konání: obecní úřad od 19:00.

07.12.2015: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 18. 12. 2015
od 18 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

05.10.2015: Kontejner na objemný odpad
Od pátku 9. října do neděle 11. října 2015 bude na ploše před hasičskou zbrojnicí přistaven vanový kontejner na objemný odpad. Kontejner není v žádném případě určen pro odpad nebezpečný.

21.09.2015: DOTAZNÍK - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Vážení spoluobčané, pokud Vám záleží na rozvoji naší obce a regionu, můžete se podílet na zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje mimo jiné i tím, že nám sdělíte svoje podněty a názory prostřednictvím přiloženého dotazníku. (dotazník)

27.08.2015: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 4. 9. 2015
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

13.08.2015: Upravené návrhy znaku a vlajky obce
Vážení spoluobčané, na základě podmětů z hlasování byla provedena úprava hus ve znacích a variantách vlajek, které opakují znak. Znaky, které neopakují znak zůstávají beze změny. Z tohoto důvodu je hlasování prodlouženo do 30.8.2015. Takže ti, kteří nehlasovali mají další šanci. A ti co už hlas odevzdali, můžou vzhledem ke změně hus již odevzdané hlasování opravit. V tom případě odevzdají nový lístek a napíší na něj "OPRAVA". Pokud hlasování neopraví bude se brát za to, že stále preferují původně vybrané bez ohledu na změnu hus. Hlasovací lístek si můžete vytisknout z obecních stránek nebo si ho vyzvednout na obecním úřadě v úředních hodinách. Upravené návrhy znaku a vlajky Hlasovací lístky odevzdávejte do poštovní schránky paní Jiřiny Tiché, Husí Lhota 12, nebo pošlete naskenovaný na e-mail obecni.urad@husi-lhota.cz do 30. srpna 2015.

03.07.2015: Znak a vlajka obce
Vážení spoluobčané, na základě iniciativy občanů zajistila obec Husí Lhota návrhy obecního znaku a vlajky. Zpracovány byly 4 varianty znaku. Ke každé variantě znaku byly vytvořeny 2 varianty vlajky. Nyní se musí vybrat nejvhodnější znak a vlajka. Při výběru vlajky je nezbytné respektovat vlajku příslušnou ke konkrétnímu znaku. O výběru znaku a vlajky musí rozhodnout zastupitelstvo obce. Chceme však, aby zastupitelstvo znalo pro své rozhodnutí názor občanů. Prosíme tedy o vyplnění hlasovacího lístku, kde může každý občan s trvalým bydlištěm v obci Husí Lhota vybrat znak a vlajku, která je podle něho nejlepší. Hlasovat můžou všichni občané bez omezení věku. Každý se může hlasování zúčastnit jen jednou. Hlasovací lístek si můžete vytisknout z obecních stránek nebo si ho vyzvednout na obecním úřadě v úředních hodinách. Návrhy znaku a vlajky a poznámky k návrhům jsou k prohlédnutí na internetových stránkách obce nebo na úřední desce u čekárny ve středu obce. Hlasovací lístky odevzdávejte do poštovní schránky paní Jiřiny Tiché, Husí Lhota 12, nebo pošlete naskenovaný na e-mail obecni.urad@husi-lhota.cz do 9. srpna 2015.

04.06.2015: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 12. 06. 2015
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

04.06.2015: Podříznutí májky
V pátek 5. června 2015 od 18 hodin se bude "podřezávat" májka. Všichni jsou na tuto již tradiční akci zváni.

20.04.2015: SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A OLEJŮ
V sobotu 25. 4. 2015 v 10:00 hodin bude v naší obci proveden sběr nebezpečného odpadu z domácností. Jedná se barvy a autobaterie, zpětný odběr elektrozařízení a olejů. Odebráno bude elektrozařízení - lednice, mrazničky, televizory, monitory, zářivky, rádia a vysavače ap. Nádoby obsahující barvy a oleje musí být uzavíratelné a nesmí jevit žádné známky úniku těchto odpadů. Elektrozařízení musí být kompletní, tj. nesmí z něho být demontované žádné součásti. Jiný odpad ani odpad od podnikatelských subjektů nebude odebrán. Odpad odevzdejte v sobotu 25. 4. 2014 od 9:45 do 10:00 hodin na ploše u hasičárny.

07.04.2015: Brigáda
Obec zve občany na brigádu. Bude provedena údržba a opravy na dětském a sportovním hřišti. Dále ořezání obecní zeleně a úklid obecních pozemků. Sraz v sobotu 11.4.2015 v 8 hodin u hasičské zbrojnice.

03.04.2015: Zastupitelstvo obce zve občany zasedání dne 10. 4. 2015
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

20.01.2015: Výroční schůze SDH Husí Lhota
Zveme členy SDH Husí Lhota na výroční schůzi, která se koná dne 23.1.od 18:00 v budově obecního úřadu.

12.12.2014: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 19.12.2014
od 18 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

13.11.2014: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 21.11.2014
od 18 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

30.10.2014: Ustavující zasedání zastupitelstva obce se koná 7.11.2014
od 18 hodin v budově obecního úřadu. (pozvánka).

13.10.2014: Pozvánky ZŠ Horní Stakory

13.10.2014: Kontejner na objemný odpad
Od pátku 17. října do neděle 19. října 2014 bude na ploše před hasičskou zbrojnicí přistaven vanový kontejner na objemný odpad. Kontejner není v žádném případě určen pro odpad nebezpečný.

13.10.2014: Uzavírka komunikace v obci Sukorady.
Od 20.10. do 22.10.2014 bude z důvodu výstavby kanalizace úplná uzavírka silnice III/27612 v obci Sukorady. Příjezd do Husí Lhoty bude po objížďce přes Valy.(viz. plánek).

22.09.2014: Uzavírka komunikace v obci Sukorady.
Od 24.9. do 3.10.2014 bude z důvodu výstavby kanalizace úplná uzavírka silnice III/27612 v obci Sukorady. Příjezd do Husí Lhoty bude po objížďce přes Valy.(viz. plánek).

10.09.2014: Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou v KN označeni dostatečně určitě

10.09.2014: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 12. 09. 2014
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

05.06.2014: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 13. 06. 2014
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

03.06.2014: Podříznutí májky
V sobotu 14. června od 19 hodin se bude "podřezávat" májka. Všichni jsou na tuto již tradiční akci zváni. Jako vždy se bude čepovat pivo. Pro děti budou připraveny buřty.

03.06.2014: Uzavírka komunikace v obci Sukorady.
Od 9.6. do 22.6.2014 bude z důvodu výstavby kanalizace úplná uzavírka silnice III/27612 v obci Sukorady. Příjezd do Husí Lhoty bude po objížďce přes Valy.(viz. plánek).

28.04.2014: Pálení čarodějnic a stavění májky
Obec zve všechny na tradiční pálení čarodějnic a stavění májky dne 30.4.2014. Začátek akce v 18:30 zapálením ohně u požární nádrže a opékání buřtů pro děti . V cca 19:30 stavění májky. V cca 20:00 zapálení čarodějnic. Pivo na občerstvení zajištěno.

24.04.2014: SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A OLEJŮ
V sobotu 26. 4. 2014 v 10:00 hodin bude v naší obci proveden sběr nebezpečného odpadu z domácností. Jedná se barvy, zpětný odběr elektrozařízení a olejů. Odebráno bude elektrozařízení - lednice, mrazničky, televizory, monitory, zářivky, rádia a vysavače ap. Nádoby obsahující barvy a oleje musí být uzavíratelné a nesmí jevit žádné známky úniku těchto odpadů. Elektrozařízení musí být kompletní, tj. nesmí z něho být demontované žádné součásti. Jiný odpad ani odpad od podnikatelských subjektů nebude odebrán. Odpad odevzdejte v sobotu 26. 4. 2014 od 9:45 do 10:00 hodin na ploše u hasičárny.

07.04.2014: Brigáda
Obec zve občany na brigádu. Bude provedena údržba a opravy na dětském hřišti. Dále ořezání obecní zeleně a úklid obecních pozemků. Sraz v sobotu 12.4.2012 v 8 hodin u hasičské zbrojnice.

04.04.2014: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 11. 04. 2014
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

23.03.2014: Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou v KN označeni dostatečně určitě

04.03.2014: Výročnī schůze SDH Husī Lhota
Zveme všechny členy na výročnī schůzi SDH Husí Lhota, kterå se konå dne 14.3. 2014 v budově obecnīho úřadu od 18:00.

02.03.2014: Výzva k podání nabídky
Obec Husí Lhota vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro akci Chodníky v obci Husí Lhota. Nabídku je nutné doručit do 31.3.2014. Podrobnosti v přiložené výzvě na úřední desce. (Úřední deska)

18.02.2014: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 28. 02. 2014
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

02.12.2013: Mikulášská nadílka
V sobotu 7. prosince 2013 se od 16:30 hodin bude v budově obecního úřadu konat Mikulášská nadílka. Mikuláš přijde v 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni. Rodiče, balíčky pro děti označte prosím celým jménem.

22.11.2013: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 29. 11. 2013
od 18 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

18.11.2013: Kontejner na objemný odpad
Od pátku 22. listopadu do neděle 24. listopadu 2013 bude na ploše před hasičskou zbrojnicí přistaven vanový kontejner na objemný odpad. Kontejner není v žádném případě určen pro odpad nebezpečný.

11.09.2013: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 20. 9. 2013
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

28.08.2013: Oznámení - obnova katastrálního operátu
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Husí Lhota. V budově Obecního úřadu Husí Lhota, Husí Lhota 31, 294 06 Březno u Mladé Boleslavě, v místnosti zasedací, v období od 30.9.2013 do 11.10.2013, vždy v pracovních dnech v pondělí až pátek 16 h - 18 h, bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Husí Lhota obce Husí Lhota. Dne 7. 10. 2013 od 16 h do 18 h bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti. (oznámení).

28.08.2013: Podříznutí májky
V sobotu 31. srpna od 18 hodin se bude "podřezávat" májka. Všichni jsou na tuto již tradiční akci zváni. Jako vždy se bude čepovat pivo. Pro děti budou připraveny buřty. Přijďte se rozloučit s prázdninami.

31.05.2013: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 7. 6. 2013
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

08.04.2013: Výroční schůze SDH Husí Lhota
POZOR ZMĚMA MÍSTA !!! Dne 12. 4. 2013 od 19:00 proběhne v budově Hasičské zbrojnice obce Husí Lhota výroční schůze SDH Husí Lhota. Všichni členové a zájemci o členství jsou zváni.

02.04.2013: SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A OLEJŮ
V sobotu 27. 4. 2013 v 10:00 hodin bude v naší obci proveden sběr nebezpečného odpadu z domácností. Jedná se barvy, zpětný odběr elektrozařízení a olejů. Odebráno bude elektrozařízení - lednice, mrazničky, televizory, monitory, zářivky, rádia a vysavače ap. Nádoby obsahující barvy a oleje musí být uzaviratelné a nesmí jevit žádné známky úniku těchto odpadů. Elektrozařízení musí být kompletní, tj. nesmí z něho být zdemontované žádné součásti. Jiný odpad ani odpad od podnikatelských subjektů nebude odebrán. Odpad odevzdejte v sobotu 27. 4. 2013 do 10:00 hodin na ploše u hasičárny.

20.03.2013: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 5. 4. 2013
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

27.12.2012: Změna vodného VaK MB

10.12.2012: Pozvánka ZŠ Horní Stakory
Pozvánka ZŠ Horní Stakory na vánoční akce.

05.12.2012: Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013
V souvislosti s účinností zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého 1. 1. 2013 vznikne namísto 199 finančních úřadů 14 finančních úřadů s působností na území územně samosprávních celků, s územními pracovišti. Územní pracoviště finančních úřadů budou zřízena v obcích, v nichž do konce roku 2012 měly sídlo finanční úřady. (Detailní informace).

03.12.2012: Mikulášská nadílka
V neděli 9. prosince 2012 se od 15:00 hodin bude v budově obecního úřadu konat mikulášská nadílka. Všichni jste srdečně zváni. Rodiče, balíčky pro děti označte prosím celým jménem.

06.11.2012: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 23. 11. 2012
od 18 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

03.09.2012: Přerušení dodávky elektrické energie 14.9.2012
Dne 14.9.2012 bude v části obce přerušena dodávka elektrické energie. (Podrobnosti zde).

27.08.2012: SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A OLEJŮ
V sobotu 1. 9. 2012 v 10:00 hodin bude v naší obci proveden sběr nebezpečného odpadu z domácností. Jedná se barvy a autobaterie. Součástí svozu je také zpětný odběr elektrozařízení a olejů. Odebráno bude elektrozařízení - lednice, mrazničky, televizory, monitory, zářivky, rádia a vysavače ap. Nádoby obsahující barvy a oleje musí být uzaviratelné a nesmí jevit žádné známky úniku těchto odpadů. Elektrozařízení musí být kompletní, tj. nesmí z něho být zdemontované žádné součásti. Jiný odpad ani odpad od podnikatelských subjektů nebude odebrán. Odpad odevzdejte v sobotu 1. 9. 2012 do 10:00 hodin na ploše u hasičárny.

25.08.2012: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 7.9.2012
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

21.08.2012: Podzimní soutěže v požárním sportu
25.8. Sukorady- pohár 1.9. Březno- pohár 8.9. Bojetice- netradiční soutěžv- podobné jako v Dobšíně 8.9. Petkovi- pohár 15.9. Bítouchov- netradiční soutěž

11.06.2012: "Podříznutí májky"
V pátek 15. června od 20 hodin se bude "podřezávat" májka. Všichni jsou na tuto již tradiční akci zváni. Jako vždy se bude čepovat pivo.

29.05.2012: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 15.6.2012
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

14.05.2012: DĚTSKÝ DEN 2012
Zveme vás všechny na dětský den, který se uskuteční v sobotu 19. května od 15 hodin. Sraz na dětském hřišti. Na děti čeká stezka s úkoly a další zábava. Startovné (příspěvek na ceny) 100 Kč.

18.04.2012: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 27.4.2012
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

15.04.2012: Evidence pálení prostřednictvím internetu
Informaci od Hasičského záchraného sboru naleznete zde.

11.04.2012: Brigáda
Obecní úřad zve občany na brigádu. Bude provedeno ořezání tují u tenisového hřiště a úklid obecních pozemků. Sraz v sobotu 14.4.2012 v 8 hodin u hasičské zbrojnice.

05.04.2012: Kontejner na objemný odpad
Od pátku 6. dubna do neděle 8. dubna 2012 bude na ploše před hasičskou zbrojnicí přistaven vanový kontejner na objemný odpad. Kontejner není v žádném případě určen pro odpad nebezpečný.

25.03.2012: Výzva k podání nabídky 2/2012
Chodník u silnice Valy - Úhelnice. Na základě dotazu jednoho z uchazečů zasíláme všem dodatečně situační schema chodníku. Chodník je na p.č. 503/1 z k.ú. Husí Lhota. Podrobnosti na úřední desce. (Úřední deska)

17.03.2012: Výzva k podání nabídky 2/2012
Obec Husí Lhota vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro akci Chodník u silnice Valy - Úhelnice. Nabídky je nutné doručit do 9.4.2012. Podrobnosti v přiložené výzvě a soupisu výkonů na úřední desce. (Úřední deska)

17.03.2012: Výzva k podání nabídky 1/2012
Obec Husí Lhota vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro akci Oprava bývalé mlékárny. Nabídky je nutné doručit do 9.4.2012. Podrobnosti v přiložené výzvě a soupisu výkonů na úřední desce. (Úřední deska)

01.03.2012: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 16.3.2012
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

11.02.2012: Finanční arbitr
Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem.Odkaz zde.

20.11.2011: Mikulášská nadílka
V neděli 4. prosince 2011 se od 14:30 hodin bude v budově obecního úřadu konat mikulášská nadílka. Všichni jste srdečně zváni. Rodiče, balíčky pro děti označte prosím celým jménem.

18.11.2011: Návrh rozpočtu obce Husí Lhota na rok 2012

14.11.2011: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 2. 12. 2011
od 18 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

01.10.2011: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 14. 10. 2011
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

29.08.2011: SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A OLEJŮ
V sobotu 3. 9. 2011 v 10:00 hodin bude v naší obci proveden sběr nebezpečného odpadu z domácností. Jedná se barvy a autobaterie. Součástí svozu je také zpětný odběr elektrozařízení a olejů. Odebráno bude elektrozařízení - lednice, mrazničky, televizory, monitory, zářivky, rádia a vysavače ap. Nádoby obsahující barvy a oleje musí být uzaviratelné a nesmí jevit žádné známky úniku těchto odpadů. Elektrozařízení musí být kompletní, tj. nesmí z něho být zdemontované žádné součásti. Jiný odpad ani odpad od podnikatelských subjektů nebude odebrán. Odpad odevzdejte v sobotu 3. 9. 2011 do 10:00 hodin na ploše u hasičárny.

30.05.2011: "Podříznutí májky"
V sobotu 4. června od 19 hodin se bude "podřezávat" májka. Všichni jsou na tuto již tradiční akci zváni. Jako vždy se bude čepovat pivo. V případě nepřiznivého počasí bude akce odložena. Sledujte obecní stránky a hlášení obecního rozhlasu.

30.05.2011: DĚTSKÝ DEN
Zveme vás všechny na dětský den, který se uskuteční v neděli 5. června od 14 hodin. Sraz u hoření čekárny. Na děti čeká stezka lesem s úkoly a další zábava.

30.05.2011: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 10. 6. 2011
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

01.05.2011: Výzva k podání nabídky
Obec Husí Lhota vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro akci Rekonstrukce komunikace u OÚ. Nabídky je nutné doručit do 30.5.2011. Podrobnosti v přiložené výzvě a soupisu výkonů na úřední desce. (Úřední deska)

29.04.2011: Výzva k podání nabídky
Obec Husí Lhota vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro akci Oprava komunikace na p.č. 840/2 842. Nabídky je nutné doručit do 30.5.2011. Podrobnosti v přiložené výzvě a soupisu výkonů na úřední desce. (Úřední deska)

12.04.2011: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 22.4.2011
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

11.04.2011: Veřejná vyhláška
Daň z nemovitosti na rok 2011.(veřejná vyhláška)

04.04.2011: BRIGÁDA
Obecní úřad zve občany na brigádu. Bude provedeno prořezání větví lip na obecních pozemcích, pokácení suchého modřínu naproti kostelu, úklid obecních pozemků ve středu obce, výstavba ochraného plotu mezi komunikací a travnatou plochou před Holubovými a Šrajerovými. Sraz v sobotu 9.4.2011 v 8 hodin u haisčské zbrojnice. Zdeněk Šrajer, starosta obce Husí Lhota

04.04.2011: Kontejner na objemný odpad
Od pátku 8. dubna do neděle 10. dubna 2011 bude na ploše před hasičskou zbrojnicí přistaven vanový kontejner na objemný odpad. Kontejner není v žádném případě určen pro odpad nebezpečný.

21.03.2011: SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A OLEJŮ
V sobotu 2. 4. 2011 v 10:00 hodin bude v naší obci proveden sběr nebezpečného odpadu z domácností. Jedná se barvy a autobaterie. Součástí svozu je také zpětný odběr elektrozařízení a olejů. Odebráno bude elektrozařízení - lednice, mrazničky, televizory, monitory, zářivky, rádia a vysavače ap. Nádoby obsahující barvy a oleje musí být uzaviratelné a nesmí jevit žádné známky úniku těchto odpadů. Elektrozařízení musí být kompletní, tj. nesmí z něho být zdemontované žádné součásti. Jiný odpad ani odpad od podnikatelských subjektů nebude odebrán. Odpad odevzdejte v sobotu 2. 4. 2011 do 10:00 hodin na ploše u hasičárny.

14.03.2011: Návrh zásad územního rozvoje Středočeského kraje

07.03.2011: Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Ke dni 26. 3. 2011 bude v České republice provedeno sčítání lidu, domů a bytů. Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů naleznete zde. Seznam sčítacích komisařů pro obec Husí Lhota je zde. Vymezení sčítacích obvodů je zde.

05.02.2011: Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

05.02.2011: Výroční schůze SDH Husí Lhota
Dne 11.2. 2011 od 18:00 proběhne v budově obecního úřadu obce Husí Lhota výroční schůze SDH Husí Lhota. Všichni členové a zájemci o členství jsou zváni.

18.01.2011: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 4. 2. 2011
od 18 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

12.01.2011: Návrh rozpočtu obce Husí Lhota na rok 2011

08.12.2010: Metodický pokyn Ministerstva zemědělství

30.11.2010: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 10.12.2010
od 18 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

29.10.2010: Ustavující zasedání zastupitestva obce se koná 6. 11. 2010
od 18 hodin v budově obecního úřadu. (pozvánka).

31.08.2010: SLAVNOSTNÍ ZPROVOZNĚNÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE PO REKONSTRUKCI
Obecní zastupitelstvo obce Husí Lhota a SDH Husí Lhota zve občany na SLAVNOSTNÍ ZPROVOZNĚNÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE PO REKONSTRUKCI. Začátek: sobota 4.9. 2010 od 14:00. Ukázka výstroje členů SDH a JSDH; ukázka výzbroje; předvedení požárního útoku sportovního družstva mužů, žen a „staré gardy“; občerstvení zajištěno.

21.07.2010: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 2.8.2010
od 19 hodin v budově obecního úřadu. (pozvánka).

31.05.2010: "Podříznutí májky"
V sobotu 5. června od 19 hodin se bude "podřezávat" májka. Všichni jsou na tuto již tradiční akci zváni. Jako vždy se bude čepovat pivo. V případě nepřiznivého počasí bude akce odložena. Sledujte obecní stránky a hlášení obecního rozhlasu.

24.05.2010: DĚTSKÝ DEN
Zveme vás všechny na dětský den, který se uskuteční v sobotu 29. května od 15 hodin. Sraz u hoření čekárny. Na děti čeká stezka lesem s úkoly, na konci malá odměna a opékání buřtů.

03.05.2010: Sběr kovového odpadu
V sobotu 8. května 2010 bude Sbor dobrovolných hasičů provádět sběr kovového odpadu. Odpad připravte ke sběru v sobotu po obědě do 14:00 hodin před Vaše pozemky.

03.05.2010: Kontejner na objemný odpad
Od pátku 7. května do neděle 9. května 2010 bude na ploše před hasičskou zbrojnicí přistaven vanový kontejner na objemný odpad. Kontejner není v žádném případě určen pro odpad nebezpečný.

26.04.2010: Čarodějnice a stavění májky
V pátek 30. dubna se budou pálit čarodějnice a stavět májka. Vztyčení májky je naplánováno na 18:00. Zapálení čarodějnic bude v 19:30. U májky bude zajištěno pivo.

06.04.2010: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 16.4.20109
od 19 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

18.03.2010: SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 27. 3. 2010 v 10:00 hodin bude v naší obci proveden sběr nebezpečného odpadu z domácností. Jedná se obaly od barev, autobaterie, olej, drobné baterie a monočlánky a vybrané elektrozařízení ( lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky).Nádoby obsahující barvy a oleje musí být uzaviratelné a nesmí jevit žádné známky úniku těchto odpadů. Elektrozařízení musí být kompletní, tj. nesmí z něho být zdemontované žádné součásti. Jiný odpad ani odpad od podnikatelských subjektů nebude odebrán. Odpad odevzdejte v sobotu do 10:00 hodin na ploše u hasičárny.

17.03.2010: Výroční schůze členů SDH Husí Lhota
Dne 26.3.2010 od 18:00 koná se v klubovně požární zbrojnice výroční schůze členů SDH Husí Lhota. Žádáme všechny členy o účast. Téma: požární soutěž, oprava požární zbrojnice, požární výzbroj a výstroj. Více v kapitole „HASIČI“.

18.01.2010: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 29.1.20109
od 18 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

08.12.2009: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 18.12.2009
od 18 hodin v budově hasičské zbrojnice. (pozvánka).

01.12.2009: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - Oprava hasičské zbrojnice
Obec Husí Lhota vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro akci Oprava hasičské zbrojnice. Nabídky je nutné doručit do 16.12.2009. Podrobnosti v přiložené výzvě a soupisu výkonů na úřední desce. (Úřední deska)

29.11.2009: Mikulášská nadílka
V sobotu 5. prosince 2009 se od 16 hodin bude v budově obecního úřadu konat mikulášská nadílka. Všichni jste srdečně zváni. Rodiče, balíčky pro děti označte prosím celým jménem. (Pozvánka pro děti).

27.11.2009: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 30.11.2009
Začátek zasedání v 19:00 v budově obecního úřadu. (pozvánka).

02.11.2009: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 9.11.2009
od 19 hodin v budově obecního úřadu. (pozvánka).

28.08.2009: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 11.9.2009
od 19 hodin v požární zbrojnici. (pozvánka).

24.08.2009: ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE ODPADU
POZOR!!!! Od 31.8.2009 bude společnost COMPAG odvážet v Husí Lhotě odpad každý ČTVRTEK.

17.08.2009: SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 5. 9. 2009 v 10:00 hodin bude v naší obci proveden sběr nebezpečného odpadu z domácností. Jedná se obaly od barev, autobaterie, olej, drobné baterie a monočlánky a vybrané elektrozařízení ( lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky).Nádoby obsahující barvy a oleje musí být uzaviratelné a nesmí jevit žádné známky úniku těchto odpadů. Elektrozařízení musí být kompletní, tj. nesmí z něho být zdemontované žádné součásti. Jiný odpad ani odpad od podnikatelských subjektů nebude odebrán. Odpad odevzdejte v sobotu do 10:00 hodin na ploše u hasičárny.

17.08.2009: Sběr kovového odpadu
V sobotu 22. srpna 2009 bude Sbor dobrovolných hasičů provádět sběr kovového odpadu. Odpad připravte ke sběru v sobotu ráno do 9:00 hodin před Vaše pozemky.

29.06.2009: Myslivecká výstava
Myslivecké sdružení "Bor" pořádá v neděli 5. července 2009 na myslivecké chatě v Sukoradech mysliveckou výstavu u příležitosti 60. výročí založení myslivecké organizace. (pozvánka).

29.06.2009: Očkování psů proti vzteklině
Dne 3. 7. 2007 (pátek) od 18:00 hodin bude u dolní čekárny MVDr. Šlemenda provádět očkování psů proti vzteklině. Cena za jednoho psa je 70,- Kč.

17.06.2009: Podříznutí májky - nový termín
V sobotu 20. června od 19 hodin se bude "podřezávat" májka. Všichni jsou zváni. Jako vždy se bude čepovat pivo a opékat buřty.

06.06.2009: UPOZORNĚNÍ
Z důvodu nepřízně počasí se dnešní podřezávání májky neuskuteční. Náhradní termín pravděpodobně za 14 dnů (20. června). Bude ještě upřesněno. Sledujte www.husi-lhota.cz a hlášení místního rozhlasu.

04.06.2009: "Podříznutí májky"
V sobotu 6. června od 19 hodin se bude "podřezávat" májka. Všichni jsou na tuto již tradiční akci zváni. Jako vždy se bude čepovat pivo a opékat buřty.

03.06.2009: DĚTSKÝ DEN
Zveme vás všechny na dětský den, který se uskuteční v sobotu 6. června od 14 hodin na dětském hřišti. Pro děti je připravena řada soutěží, odměna a opékání buřtů.

20.04.2009: Kontejner na objemný odpad
Od pátku 24. dubna do neděle 26. dubna 2009 bude na ploše před hasičskou zbrojnicí přistaven vanový kontejner na objemný odpad. Kontejner není v žádném případě určen pro odpad nebezpečný.

06.04.2009: Očkování lišek proti vzteklině
Od 24.04.2009 do 28.04.2009 budou na území okresu letecky kladeny vakcinační návnady na očkování lišek proti vzteklině. Na celém území okresu je nutno dodržovat v období od 24.04.2009 do 24.05.2009 tato opatření: -nedotýkat se vyložených návnad, nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi -nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy -na výše uvedené upozorněte a poučte děti. Podrobnosti viz přiložený dopis a leták krajské veterinární zprávy.

30.03.2009: SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 4. 4. 2009 v 10:00 hodin bude v naší obci proveden sběr nebezpečného odpadu z domácností. Jedná se obaly od barev, autobaterie, olej a vybrané elektrozařízení ( lednice, mrazničky, televizory, monitory, rádia, vysavače a zářivky).Nádoby obsahující barvy a oleje musí být uzaviratelné a nesmí jevit žádné známky úniku těchto odpadů. Elektrozařízení musí být kompletní, tj. nesmí z něho být zdemontované žádné součásti. Jiný odpad ani odpad od podnikatelských subjektů nebude odebrán. Odpad odevzdejte v sobotu do 10:00 hodin na ploše u hasičárny.

25.02.2009: DĚTSKÝ KARNEVAL
V PÁTEK 6. 3. 2009 V 16 HODIN SE NA OBECNÍM ÚŘADĚ KONÁ DĚTSKÝ KARNEVAL VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI Prosíme, přineste s sebou zabalený dáreček v hodnotě přibližně 50 Kč za každé dítě do tomboly.

25.02.2009: Výroční schůze členů SDH Husí Lhota
Všichni členové SDH Husí Lhota jsou zváni na výroční členskou schůzi SDH Husí Lhota. Datum konání: pátek 27.2.2009; Začátek:18:00; Místo konání: požární zbrojnice obce Husí Lhota.

22.01.2009: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 30.1.2009
od 18 hodin v požární zbrojnici. (pozvánka).

17.01.2009: Rozpočet pro rok 2009
Návrh rozpočtu pro rok 2009 naleznete v sekci: uřední deska/rozpočet

08.12.2008: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 18.12.2008
od 19 hodin v požární zbrojnici. (pozvánka).

30.11.2008: Mikulášská nadílka
V pátek 5. prosince se od 16:30 bude v budově obecního úřadu konat mikulášská nadílka. Všichni jste srdečně zváni. (Pozvánka pro děti).

24.10.2008: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 31.10.2008
od 19 hodin v požární zbrojnici. (pozvánka).

02.10.2008: Očkování lišek proti vzteklině
Od 16.10.2008 do 22.10.2008 budou na území okresu letecky kladeny vakcinační návnady na očkování lišek proti vzteklině. Na celém území okresu je nutno dodržovat v období od 16.10.2008 do 10.11.2008 tato opatření: -nedotýkat se vyložených návnad, nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi -nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy -na výše uvedené upozorněte a poučte děti. Podrobnosti viz přiložený dopis krajské vetrinární zprávy.

01.09.2008: SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 6. 9. 2008 v 10:00 hodin bude v naší obci proveden sběr nebezpečného odpadu z domácností. Jedná se obaly od barev, autobaterie, olej, drobné baterie, monočlánka a vybrané elektrozařízení ( lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky). Elektrozařízení musí být kompletní, tj. nesmí z něho být zdemontované žádné součásti. Jiný odpad ani odpad od podnikatelských subjektů nebude odebrán. Odpad odevzdejte v sobotu v 10:00 hodin na ploše u hasičárny.

08.08.2008: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 22.8.2008
od 19 hodin v požární zbrojnici. (pozvánka).

16.06.2008: Tenisový dvorec znovu zprovozněn !!
Tenisový dvorec poškozený nánosem bahna po průtrži mračen je znovu zprovozněn.

20.05.2008: Pravidla používání tenisového dvorce + poplatky
Pravidla používání tenisového dvorce + poplatky. (stanovy).

05.05.2008: Zahájení provozu sportovního hřiště
Obec Husí Lhota zve všechny občany na zahájení provozu sportovního hřiště v Husí Lhotě. Sraz na ploše před hasičárnou ve čvrtek 8.5.2008 v 10:00 hodin.

16.04.2008: Žádost o schůzku členů SDH
Prosím členy SDH, aby se dne 18.4. 08 v 19:00 dostavili do požární zbrojnice. Důvod: organizační schůzka z důvodu organizování požární soutěže v naší obci dne 17.5. 08

09.04.2008: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 25.4.2008
od 19 hodin v požární zbrojnici. (pozvánka).

07.04.2008: Brigáda
Obecní úřad zve občany na brigádu na vyřezání náletových porostů na obecním pozemku "Na Antošárně" podél silnice směrem na Úhelnici. Sraz v sobotu 12.4.2008 v 8 hodin na místě. Zdeněk Šrajer, starosta obce Husí Lhota

02.04.2008: VYHLÁŠKA FINANČNÍHO ÚŘADU
Vyhlášku Finančního úřadu o vyměření daně z nemovitostí na rok 2008 naleznete zde.

31.03.2008: SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 5. 4. 2008 v 10:00 hodin bude v naší obci proveden sběr nebezpečného odpadu z domácností. Jedná se obaly od barev, autobaterie, olej, drobné baterie, monočlánka a vybrané elektrozařízení ( lednice, mrazničky, televizory, monitory a zářivky). Elektrozařízení musí být kompletní, tj. nesmí z něho být zdemontované žádné součásti. Jiný odpad ani odpad od podnikatelských subjektů nebude odebrán. Odpad odevzdejte v sobotu dopoledne do 10:00 hodin na ploše u hasičárny.

10.03.2008: Nařízení krajské vetrinární správy
varroáza včel - více naleznete zde.

07.03.2008: Výzva k otcům malých dětí v naší obci.
Akce : dovybavení dětského hřiště "domečkem". V současné době je dodán materiál na domeček, je potřeba jej opatřit ochranným nátěrem. Nátěrový materiál je zajištěn. Kdo přijdete pomoct? Zájemci kontaktujte L. Výtvara nebo V. Hendrycha „ I vaše děti si budou na dovybaveném dětském hřišti hrát „

25.02.2008: Výroční schůze členů SDH Husí Lhota
Všichni členové SDH Husí Lhota jsou zvání na výroční členskou schůzi SDH Husí Lhota. Datum konání: 29.2.2008; Začátek:19:00; Místo konání: požární zbrojnice obce Husí Lhota.

29.01.2008: Zastupitelstvo obce zve občany na své zasedání dne 15.2.2008
od 18 hodin v požární zbrojnici. (pozvánka). Na programu bude mimo jiné rozpočet. obce, oprava sportovního hřiště a územní plán.

20.12.2007: Nařízení veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy
katarální horečky ovcí naleznete zde.

22.11.2007: Návrh zadání územního plánu Husí Lhota
Oznámení o projednávání návrhu územního plánu Husí Lhota naleznete zde.

25.09.2007: Informační schůze k ÚZEMNÍMU PLÁNU
ZASTUPITELSTVO OBCE HUSÍ LHOTA ZVE OBČANY NA INFORMATIVNÍ SCHŮZI O PŘÍPRAVĚ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUSÍ LHOTA. SCHŮZE SE KONÁ VE ČTVRTEK 27. ZÁŘÍ 2007 OD 19 HODIN V KLUBOVNĚ HASIČSKÉ ZBROJNICE. PŘIJĎTE NÁM SDĚLIT SVÉ NÁZORY A POŽADAVKY NA ROZVOJ A BUDOUCÍ PODOBU HUSÍ LHOTY A VAŠE PŘEDSTAVY O VYUŽITÍ POZEMKŮ V KATASTRU OBCE. ZDENĚK ŠRAJER STAROSTA OBCE HUSÍ LHOTA

09.09.2007: Výměna stavidla požární nádrže
Dne 9.9. 2007 realizovali: M. Čejka, V. Hendrycha, T. Jaroš a L. Výtvar kompletní výměnu stavidla požární nádrže. Stavidlo bylo v jarních měsících ve vážném technickém stavu a bylo provizorně opraveno. Výměna stavidle byla provedena při plnémm stavu vody v nádrži. Za věnovaný čas a námahu všen účastníkům děkuji. Výtvar Luboš

25.07.2007: Interní informace pro členy SDH Husí Lhota
Z důvodu napadení požární zbrojnice zloději jsou stávající klíče, které vám byly předány, nepoužitelné !!! Nové klíče vám budou předány v nejbližší možné době, nebo si je můžete převzít u mne, popřípadě u starosty obce. Výtvar Luboš

29.05.2007: SDH Husí Lhota - výsledek z hostování na okrskovém prověřovacím cvičení v obci Koprník
Dne 26.5. 2007 se 1 jednotka SDH Husí Lhota zůčastnila jako host okrskového prověřovacího cvičení v obci Koprník. S časem 32 sekund obsadila vynikající 5. místo a porazila obě mužstva pořádajícího domácího sdružení. Složení jednotky: Vojtěch vacek - koš; Tomáš Jaroš- savice; Martin Kaska - čerpadlo; Radek Sekáč - "B"éčka; Jiří Rakušan - rozdělovač; Martin Čejka - proudnice; Břetislav Jaroš - proudnice.

24.04.2007: Interní informace pro členy SDH Husí Lhota
Okrskové prověřovací cvičení proběhne dne 9.6. 2007 v obci Březno. Zájemci o účast na cvičení kontaktujte velitelé jednotky. Je nutné provést technickou přípravu a minimálně 2x secvičení. Překážková trať bude připravena 1 týden před zahájením cvičení. Další plánované soutěže: 26.5. 2007 - Násedlnice (mimo soutěž jako hosté). Boleslavský pohár: 18.8. 2007 Sukorady; 1.9. 2007 Březno-Židněves; 15.9. Dlouhá Lhota. Navrhované termíny: 05.5.2007; 12.5. 2007; 19.5.2007; 26.5. 2007 (Násedlnice) L. Výtvar

00.00.0000: Výroční schůze SDH Husí Lhota
Dne 14.3.od 18:00 proběhne v budově Obecního úřadu obce Husí Lhota výroční schůze SDH Husī Lhota. Žádåme všechny členy o účast.

Poloha obce
Náhodný obrázek
Obec - 8
Husí Lhota
zobrazení: 2423
známka: 0
Návštěvnost

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz