Hasiči

Historie a současnost SDH část 1.

Myšlenka založit v Husí Lhotě sbor dobrovolných hasičů se datuje od roku 1901, kdy vyhořela usedlost čís. 10. a 9., tehdejší starosta obce Josef Tichý z č.p. 12 svolal na den 29. VII. 1901 schůzi občanstva, které jednomyslně odsouhlasilo založení sboru dobrovolných hasičů. Poté na další schůzi dne 8. VIII. 1901 se za členy přihlásilo 34 občanů a byl ustaven přípravný výbor. Do přípravného výboru byli zvoleni starosta Josef Tichý, Václav Jetel, Václav Rychlý, Čeněk Nohýnek a Hynek Šindlauer, správce školy. Výbor zadal stanovy, které byly schváleny dne 8. IX. 1901: postavit zdrojnici a zakoupil ruční stříkačku, té doby nejdokonalejšího typu od fy. A. Smekal v Praze za 1.920 korun. Na úhradu této kupní ceny daroval Josef Žák z č. p.16 170 korun a Václav Jetel z č. 23. zapůjčil 1.800 korun.

Dne 3. X. 1901 se konala ustavující valná hromada, která zvolila za starostu sboru Václava Rychlého, velitelem Čeňka Nohýnka, náměstkem velitele Hynka Šindlauera, do výboru Václava Jetela, Aloise Pokorného, Josefa Tichého a Josefa Žáka.

Sbor se ihned po ustavení stal členem Hasičské župy Mladoboleslavské, kde byl organizačně přidělen do okrsku II.

V průběhu svého třicetipětiletého trvání konal organizační povinnosti předepsané hasičskými řády a stanovami na poli kulturním, společenském a prakticky heslo hasičské znělo »Na pomoc«. Hasiči se zapojili i do společenského života v obci. Byli pravidelnými pořadateli tanečních zábav, plesů i výletů. Výtěžek z těchto akcí byl ukládán do spolkové pokladny a používán k nákupu různých potřeb spolku.

V průběhu let se vystřídali tito funkcionáři: 

Starostové:
Václav Rychlý, Čeněk Nohýnek, Antonín Šrajer, Václav Hanoušk st., Zdeněk Šrajer č.p.26.
Velitelé:
Čeněk Nohýnek, Josef Žák, Václav Hanoušek st., Václav Hanoušek ml., Josef Tichý ml., Josef Šrajer č.p. 26, Václav Hohýnek, Václav Štěpánek. 
Náměstkové velitelů:
Hynek Šindlauer, Josef Janoušek, Ant. Šrajer č. 26, Josef Šrajer č. 3, Josef Pokorný. 
Jako jednatelé:
Hynek Šindlauer, Josef Hégr, Antonín Sedláček, Jindřich Háhnel, Václav Zíta, Václav Hohýnek, Josef Kelner, Václav Hanoušek ml., Josef Tichý ml., František Horák, Josef Žák.
Pokladníky:
Josef Tichý st. (32 roky), Václav Tichý, Josef Tichý ml.

Do roku 1936 sbor lokalizoval v katastru obce Husí Lhota 4 požáry, v okolí se zúčastnil likvidace 34 požárů.

Poloha obce
Náhodný obrázek
Obec - 16
Husí Lhota
zobrazen: 1764
znmka: 0
Návštěvnost

Tento web site byl vytvoen prostednictvm phpRS. | Editace | Sprva webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz